We're Hiring

An Grianan Hotel is currently recruiting for the following roles:

Front Desk Receptionist (Part-Time-Minimum 20 Hours
 • Experience preferred but not necessary.
 • Training will be provided.
 • Good understanding of the English language required.
 • Must be able to work professionally & efficiently as a team member.
 • Flexible Mid-Week & Weekend shifts available.
Chef de Partie | Commis Chef | Breakfast Chef
 • Experience preferred but not necessary. Training will be provided. 
 • Good understanding of the English language required. 
 • Must be able to work professionally & efficiently as a team member. 
 • Flexible Mid-Week & Weekend shifts available. 
 
Food & Beverage Staff
 • Experience preferred but not necessary. Training will be provided.
 • Good understanding of the English language required.
 • Must be able to work professionally & efficiently as a team member.
 • Flexible Mid-Week & Weekend shifts available.
 
Banqueting Staff
 • Two years Silver Service experience required.
 • Must be able to work professionally & efficiently as a team member.
 • Flexible Mid-Week & Weekend shifts available but mainly for Wedding service.
 • Good understanding of the English language required.
 
Night Porter
 • Experience working as a Night Porter or similar role essential.
 • Must be able to work professionally & efficiently as a team member.
 • Flexible Mid-Week & Weekend shifts available.
 • Good understanding of the English language required.
 
To apply please send CV & Cover Letter with the title of the preferred role to weddings@angriananhotel.com 

 

Liên Hệ

Địa chỉ

An Grianan Hotel
Speenoge
Burt
Co. Donegal
F93 YA0P

Điện Thoại

+353 74 936 8900

Email

info@angriananhotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 74 936 8900

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách